Referenser


En minröjares utlåtande

Stefan Alstermo, en minröjare som numera bor hemma i trygga Sundbyberg, utbildade sig till minröjare på SWEDEC i Eksjö och har under sina totalt tre och ett halvt år som minröjare jobbat i Väst Sahara, Kosovo och Bosnien. Vi lät denne erfarne minröjare titta på D-Mine™ för att se vad han tycker och fick följande uttalande:

"D-Mine™ är helt enkelt suveränt! Utbildningsledaren ser lätt om eleven fuskar eller inte, det är helt ofarligt att använda och övningsminorna ser ut som skarpa trampminor. Det ger bättre individuell uppföljning av varje elevs framsteg och mer inlevelse i övningen trots ofarligheten. Blivande minröjare kommer säkerligen känna sig tryggare då de fått öva med D-Mine™."

UNDP

Salomon Schreuder, Senior Mine Action Consultant för UNDP Iraq Mine Action och tidigare Senior Mine Action Advisor för UNDP Iraq, gav oss sitt utlåtande:

"Detta är verkligen ett väldigt intressant koncept som erbjuder realistisk övning för minröjare som kommer ge dem självförtroende att utföra det riktiga jobbet utan att riskera liv och lem under träningen. Detta system kommer också ge utbildaren medlen för att utvädera minröjare innan de ger sig ut på uppdrag och för att rutinmässigt bättra på deras färdigheter.

Detta system har inte bara en potential inom det humanitära minröjningsarbetet världen över, utan även i det militära. Jag ser en stor potential för systemet och den trådlösa elektroniken förenklar användningen av systemet. Jag kommer definitvt rekommendera systemet till potentiella användare."

SWEDEC

SWEDEC är det svenska totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum. Efter att prövat D-Mine™ ihop med sina minröjarelever säger bl.a. Lt Anders Nilsson, lärare på SWEDECs minröjningsavdelning, följande:

"Eleverna upplevde övningarna som givande och vi kunde lättare följa upp varje elev. Vi är även nöjda med övningsminans (elektromagnetiska) signatur och dess utbredning."

D-Mine™ är ett registrerat varumärke och tillverkas av Arne Nordströms Mekaniska AB